Rafał Pankowski o antysemityzmie – w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz, 27.01.2020 (j. włoski).