Anna Tatar – konferencja o przestępstwach z nienawiści i zaangażowaniu młodych ludzi w działania antyrasistowskie, 23.01.2020 (ang.).