Anna Tatar o hajlowaniu podczas manifestacji przeciwko osobom LGBT w Katowicach, 23.08.2020.