Rafał Pankowski w debacie o umacnianiu się skrajnej prawicy i globalizacji ekstremizmu, 11.09.2020 (ang.).