Rafał Pankowski – dyskusja w Międzynarodowym Dniu Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem, inauguracja projektu „Ku przestrodze”, 9.11.2020.