Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” na międzyreligijnych obchodach Chanuki, 17.12.2020 (ang.).