Konferencja o upamiętnianiu ludobójstwa (współorganizator: Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”), 12.03.2021 (ang.).