Anna Tatar: Różnorodne społeczeństwo. Akademia Społeczeństwa Otwartego, 17.04.2021.