„Jedna Rasa – Ludzka Rasa. Muzyka Przeciwko Rasizmowi, część 2” – płyta Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” (1998).