Rafał Pankowski o hasłach tzw. Marszu Niepodległości (rozm. Janusz Schwertner), 12.11.2021.