Anna Tatar o antysemickich audycjach na YouTube (sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych), 30.11.2021.