Sympozjum Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” na temat bagatelizowania Holokaustu, 23-26.11.2021, cz. 10 (j. tajski).