Get The Trolls Out o kanale wRealu24 na YouTube i antysemityzmie (partner projektu: Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”), lipiec 2022 (ang.).