Rafał Pankowski o potrzebie równego traktowania uchodźców z różnych krajów, 18.08.2022 (ang.).