Rafał Pankowski – dyskusja pt. „Czy Konstytucja broni przed totalitaryzmem?”, 31.08.2022.