Nosizo Zondo – wystąpienie online na kongresie poświęconym zgłaszaniu przestępstw z nienawiści, Hiszpania, 6-7.10.2022 (ang.).