Anna Tatar o braku reakcji władz Warszawy na apele Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” dotyczące budynku PAST-y, 4.09.2022.