Rafał Pankowski o tzw. Marszu Niepodległości i zawłaszczeniu 11 listopada przez skrajną prawicę (prow. Odeta Moro), 10.11.2022.