Rafał Pankowski – wyrazy solidarności dla antyfaszystów na całym świecie, prow. Maung Zarni (FORSEA), 17.11.2022 (ang.).