RasTi PM „Czasem 2” – kampania „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”