ZijenSu „Don't reload ya gun” - kampania „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”.