Cieszanów Rock Festiwal 2011 – impreza pod hasłem „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”, kampanii prowadzonej przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, Cieszanów, 21-24.07.2011.