Cieszanów Rock Festiwal (Cieszanów, 20-23.08.2015) - pod patronatem kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”.