Zion Train – kampania „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, CDQ, 2001.