Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” na „Przystanku Woodstock” - kampania „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”, 14-16.07.2016.