Qulturka „Cały Ty” (2010) – kampania „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”.