Qulturka i Skowyt o Marcinie Kornaku i dedykowanej mu płycie „Wiem, że dobrze idę”, 20.03.2019.