Qulturka „Mezalians" (z albumu „EKG" pod patronatem kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi"), 2020.