Quarantina Tiereszkowa „M***** w Głownie” (odwołanie do „Brunatnej Księgi” Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”), 21.03.2021.