Non Serviam „Marian Turski” – patronat kampanii „Muzyka Przeciwko Wojnie”, 26.03.2024.