„NIGDY WIĘCEJ” nr 3

„NIGDY WIĘCEJ” nr 3

1996, STRON 52.

 

SPIS TREŚCI I WYBRANE ARTYKUŁY ON-LINE:

Wstęp
Marcin Kornak
Listy
Różne
Wywiad z ROBSONEM (cz. I)
Łukasz Medeksza
Faszyzm w black metalu
Black Metal Syndicate
Wielbiciele nazizmu na Uniwersytecie Warszawskim
Mariusz Ślubowski
Chłopcy z zapałkami
Terror polityczny w RP. Kronika agresji grup neonazistowskich i bojówek skrajnej prawicy w Polsce
Faszyzm historyczny i współczesny
Tadeusz Andrzej Olszański
Narodowość i terytorium. Na marginesie sporu Ukraińców i Białorusinów
Rafał Pankowski
„Wyznanie” – do ludzi ruchu G.A.N.
Jacek Kuroń
Szwedzkie mass media przeciwko nazistowskiemu terrorowi
Genua – gorące lato 1960 (fragment książki Paula Ginsborga A History of Contemporary Italy. Society and Politics 1943-1988, Londyn 1990)
Sztuka i propaganda (cz. II)
Jacek Bukowski
Krew i Honor
Trzecia droga. Rzecz o faszyzmie hiszpańskim (cz. I)
Eugeniusz Zinkiewicz
Garry Bushell po latach
Wywiad z GARRYM BUSHELLEM
Rafał Pankowski
Apel o uwzględnienie w Konstytucji zakazu propagowania treści o charakterze nazistowskim i rasistowskim
Grupa Anty-Nazistowska i Polska Unia Studentów Żydowskich
Recenzje:
Benito Mussolini: Doktryna faszyzmu
Jarosław Hebel
Jan Józef Lipski: Katolickie państwo narodu polskiego
Bartłomiej Gutowski
Mirosław Boruta: Polacy o i dla niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej
Marcin Kornak
Jolanta Żyndul: Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935-37
Mariusz Ślubowski
Jadwiga Maurer: Z matki obcej… Szkice o powiązaniach Mickiewicza ze światem Żydów
Zbigniew Michalczyk
„Nad Buhom i Narwoju” (nr 23/24) – pismo Ukraińców Podlasia
Marcin Kornak
„Dyskusija – Dyskusja” (nr 9) – pismo polsko-białoruskie
Marcin Kornak