Edukacja antyrasistowska i o prawach człowieka

Propozycja szkoleń i warsztatów

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest założoną w 1996 roku niezależną organizacją ekspercką, która prowadzi działania w dziedzinie pamięci o historii, budowania kultury pokoju i edukacji o prawach człowieka.‎ Stowarzyszenie od wielu lat dokumentuje w „Brunatnej Księdze” zdarzenia ksenofobiczne i akty dyskryminacji. Prowadzi edukacyjne kampanie społeczne, m.in. „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” i „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”, które promują – przede wszystkim wśród młodego pokolenia – takie wartości jak pokój i szacunek dla odmienności. Przyświeca nam idea społeczeństwa różnorodnego, opartego na równości oraz otwartości. Motto naszych szkoleń i warsztatów to: „Najpierw jesteśmy ludźmi, dopiero potem narodami”.

W pierwszych tygodniach po agresji Rosji przeciwko Ukrainie, w obliczu wielkiej liczby uchodźców wojennych, polskie społeczeństwo zareagowało olbrzymią falą solidarności, gościnności i pomocy. Jednak obok licznych gestów wsparcia dla walczącej o wolność Ukrainy pojawiły się też próby podsycania niechęci wobec uchodźców, a nawet otwartego usprawiedliwiania putinowskiej inwazji. Z tych powodów szkolenia dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i ksenofobii wydają się szczególnie istotne. 

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” regularnie prowadzi krajowe i międzynarodowe szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, działaczy społecznych, osób należących do grup mniejszościowych, pracowników biznesowych, urzędników, uczniów i studentów.

Celem szkoleń jest:

• pogłębienie wiedzy uczestników na temat przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii i dyskryminacji, a przez to budowanie atmosfery przyjaźni i szacunku w miejscu pracy i nauki,
• analiza możliwych sposobów reagowania na zdarzenia na tle rasistowskim czy ksenofobicznym; okazanie solidarności i pomocy osobom, które ze względu na swoje pochodzenie, narodowość czy orientację doświadczyły takich sytuacji; uświadomienie, że tożsamość jest indywidualną sprawą każdego człowieka i może być wielowymiarowa,
• zwrócenie uwagi na język używany w przestrzeni publicznej, w tym również w internecie; omówienie przykładów mowy nienawiści z uwzględnieniem szerszego kontekstu społecznego, kulturowego i historycznego; dyskusja o granicach tego, co mieści się w normie społecznej i tego, co poza nią wykracza.

Prowadzone przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” szkolenia (w jęz. polskim i angielskim) trwają od 60 do 90 minut i składają się z następujących bloków tematycznych:

- Rasizm, ksenofobia i dyskryminacja we współczesnej Polsce. Jak reagować?

(Omówione zostaną przykłady zachowań rasistowskich i ksenofobicznych; zarówno akty fizycznej agresji, jak i przypadki mowy nienawiści, a także sposoby reagowania świadków takich zdarzeń oraz działania ze strony instytucji. Przykłady te zawiera „Brunatna Księga” – monitoring prowadzony od ponad dwudziestu lat przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, który zyskał międzynarodowe uznanie jako najbardziej rzetelne i niezależne opracowanie informacji dotyczących przemocy ksenofobicznej w Polsce).

- Symbolika tylko dla wtajemniczonych? O faszystowskich i rasistowskich znakach nienawiści.

(Organizacje skrajnie nacjonalistyczne posługują się specyficznym kodem językowym – w tym symbolami graficznymi, numerycznymi i runicznymi – w celu rozpowszechniania swojego przekazu, nierzadko atrakcyjnego wizualnie i kierowanego do młodych ludzi. Omówione zostaną symbole faszystowskie i rasistowskie wykorzystywane podczas manifestacji ulicznych, eksponowane na stadionach, malowane na murach czy zamieszczane w internecie. Przedstawione zostaną także możliwości reagowania na te znaki w przestrzeni publicznej).

- Jak przeciwdziałać ksenofobii i dyskryminacji? Kampanie społeczne i promowanie różnorodności.

(Uczestnicy szkoleń poznają możliwości włączenia się w wolontariackie działania przeciwko ksenofobii i różnego rodzaju uprzedzeniom, budujące postawę szacunku dla odmienności. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną społeczne i edukacyjne kampanie prowadzone przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, wykorzystujące narzędzia kultury popularnej do promowania pozytywnego przekazu, takie jak „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” i „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”, a także rezultaty współpracy z portalami aukcyjnymi, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy czy międzynarodowymi sieciami antydyskryminacyjnymi).

Wykładowi towarzyszy prezentacja multimedialna, przygotowana w programie PowerPoint oraz projekcja materiałów video. Niezbędną platformę komunikacyjną zapewnia organizator szkolenia. Uczestnicy otrzymają również materiały edukacyjne w wersji elektronicznej.

Zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem „NIGDY WIĘCEJ”! Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zaproszenie do współpracy

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” zaprasza do współpracy wolontariackiej osoby zainteresowane edukacją o prawach człowieka.

Zapraszamy do wspólnych działań osoby, które są zainteresowane pracą z młodymi ludźmi, potrafią nawiązać z nimi dobre relacje, wsłuchać się w ich głos, a jednocześnie w przystępny sposób przekazywać własne treści. Szukamy osób z pasją, które byłyby gotowe kształtować postawy otwartości i dialogu, a także zaciekawić młodzież szeroko rozumianą innością: kulturową, językową czy narodowościową.

Zachęcamy do kontaktu osoby, które posiadają wiedzę na temat mowy nienawiści, a także mechanizmów dyskryminacji. Równie istotne są dla nas zagadnienia związane z przeciwdziałaniem nienawiści; znajomością sytuacji grup mniejszościowych i ich postulatów; a także kwestie standardów etycznych w debacie publicznej.

Co można zrobić? Przede wszystkim wesprzeć nas w przygotowaniu i poprowadzeniu zajęć edukacyjnych i warsztatów poświęconych przeciwdziałaniu ksenofobii i innym uprzedzeniom. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” regularnie prowadzi krajowe i międzynarodowe szkolenia i warsztaty dla uczniów i studentów, nauczycieli, działaczy społecznych, osób należących do mniejszości, urzędników, pracowników firm.

Dzięki tym zajęciom chcemy pokazać, dlaczego warto reagować na mowę nienawiści w sieci i poza nią oraz promować takie wartości jak przyjaźń i szacunek dla odmienności w miejscu zamieszkania, nauki i pracy. Zachęcamy do podejmowania działań na rzecz budowania kultury pokoju i wolnej od ideologicznej uzurpacji pamięci o historii.

Dążymy do tego, aby w Polsce dobrze się czuły osoby należące do mniejszości narodowych, etnicznych czy wyznaniowych, osoby z niepełnosprawnościami, a także LGBT. W tym szczególnie trudnym momencie zależy nam również na wspieraniu uchodźców z Ukrainy i reagowaniu na przejawy niechęci wobec nich. W pierwszych miesiącach agresji Rosji przeciwko Ukrainie, w obliczu wielkiej liczby uchodźców wojennych, polskie społeczeństwo zareagowało olbrzymią falą solidarności, gościnności i pomocy. Jednak obok licznych gestów wsparcia dla walczącej o wolność Ukrainy pojawiły się też próby podsycania niechęci wobec uchodźców, a nawet otwartego usprawiedliwiania putinowskiej inwazji. Właśnie dlatego zajęcia poświęcone dyskryminacji i ksenofobii wydają się dziś szczególnie istotne. Także Ty możesz wziąć udział w ich organizacji i przebiegu!

Zapraszamy do prowadzenia zajęć w języku polskim, angielskim lub ukraińskim (a także w innych językach do wyboru). Co ważne, nasi wolontariusze mają okazję prowadzić spotkania online i na żywo z uczestnikami szkoleń z różnych krajów, zainteresowanych tematem różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji. To szansa na nawiązanie niezapomnianych przyjaźni z ludźmi z całego świata.

Oferujemy: poczucie satysfakcji, udział w istotnej społecznie inicjatywie, doświadczenie współpracy z renomowaną organizacją pozarządową. W razie potrzeby chętnie wystawimy zaświadczenie o współpracy i referencje.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest niezależną organizacją, która od połowy lat dziewięćdziesiątych prowadzi społeczne kampanie edukacyjne, m.in. „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” i „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” oraz uczestniczy w projektach przeciwdziałających mowie nienawiści w internecie. Stowarzyszenie prowadzi również dokumentację zdarzeń na tle ksenofobicznym i antysemickim pt. „Brunatna Księga”.

Osoby zainteresowane wsparciem naszych działań edukacyjnych prosimy o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .