CIESZANÓW ROCK FESTIWAL 2012

24-26 sierpnia 2012 roku

Cieszanów

http://www.cieszanowrockfestiwal.pl

Redakcja magazynu „NIGDY WIĘCEJ” objęła patronatem medialnym tegoroczną edycję Cieszanów Rock Festiwal, który odbędzie się w Cieszanowie 24-26 sierpnia. Zapraszamy!

CIESZANÓW ROCK FESTIWAL 2012