1. Jak organizacje pozarządowe chronią prawa człowieka? W: Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum – scenariusze lekcji. Red. A. Pacewicz, T. Merta. Warszawa, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2000.
2. M. Janion: Niesamowita Słowiańszczyzna. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2006.
3. J. Janiszewski: Kto w Polsce ma HIV? Epidemia i jej mistyfikacje. Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013.
4. J. Jedlicki: Pokusa mocy zbiorowej. Kraków, Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka i TAiWPN UNIVERSITAS, 2014. 
5. K. Y. Johansson: Stieg Larsson czyli zbrodnia po szwedzku. Chorzów, Videograf II, 2011.
6. J. Jurczak: Chuligaństwo stadionowe. Symbole i gesty na polskich stadionach. Szczytno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2011.
7.

J. Jurczak: Działalność Policji wobec zjawiska stadionowej mowy nienawiści. Warszawa, Rzecznik Praw Obywatelskich, 2015.

Suma artykułów w kategorii: 7