1. K. Wachter, S. Franke, J. Purski: Football Against Racism in Europe. W: Anti-Racism in European Football. Fair Play for All. Red. Ch. Kassimeris. Plymuth, Lexington Books, 2009.
2. D. Waniek: Orzeł i krucyfiks. Eseje o podziałach politycznych w Polsce. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2011.
3. D. Waniek: Ruch narodowy w Polsce wczoraj i dziś: ideologia, organizacja, praktyka działania. Warszawa, Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2014.
4. Warszawa – miasto wielu kultur. Red. B. Machul-Telus, M. Majewska, Warszawa, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum, 2010.  
5. W. Weiß: Attacke von Links. W: Rechtsextremismus und Atisemitismus in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Berlin, n-ost Publikationen, 2008.  
6. G. Weissekirchen: Combating Antisemitism – Challenges and Successful Strategies. Berlin, German Bundestag, 2008.
7. Wielka nieobecna - o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań. Red. M. Abramowicz. Warszawa, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, 2011.
8. D. Williams: Rewriting History: Holocaust revisionism today. London, Hope not Hate [Wielka Brytania]. 2012.
9. Winter Reggae. W: J. Hejenkowski: Encyklopedia Polskiego Reggae. Gliwice, Wyd. Zima, 2004.
10. K. Wiśniewska: Czarnych tu nie chcemy. „Gazeta Wyborcza”, 19.04.2011.  
11. M. Witkowski: Ruch antyrasistowski jako szansa dla narodów bezpaństwowych. W: Kulturowa odmienność w działaniu. Kultury i narody bez państwa. Red. E. Nowicka. Kraków, Nomos, 2009.
12. P. Witkowski: Laboratorium przemocy. Polityczna historia Romów [ponadto: patronat Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Fundacja Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, 2020.
13. R. Włoch: Raport dotyczący wybranych przejawów dyskryminacji (rasizm, antysemityzm, ksenofobia i homofobia) w polskim sporcie ze szczególnym uwzględnieniem środowiska kibiców sportowych. Warszawa, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2014.
14. Włochaty. Nie damy zniszczyć naszego świata. Dopisać swój wers… Red. Ł. Gołębiewski, M. Markiewicz, Warszawa, Jirafa Roja, 2009.
15. S. Wojciechowski: Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Wrocław, Atla2, 2000.
16. S. Wojciechowski: Współczesna skrajna prawica na kontynencie europejskim. W: Zbliżanie się Wschodu i Zachodu. Studia, analizy, rozpoznania. Red. P. Kraszewski, T. Mikulski, T. Wallas. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2000.
17. Ł. Wojdyła: Wizja historii w tekstach muzycznych polskich grup skrajnie prawicowych. Toruń, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2005.
18. T. Wrzosek: Nacjonalizm i hegemonia. Przypadek Młodzieży Wszechpolskiej. Łódź, Wydawnictwo Wschód-Zachód, 2010.
19. Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie. Red. W. Pływaczewski, P. Lubiewski. Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014.
20.  Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o piłce… Piłkarskie opowieści niesamowite. Warszawa, Antologia komiksów, Kultura Gniewu, 2006.
Suma artykułów w kategorii: 20