1. Fake-News. Die wichtigsten ZEIT-Artikel über die Wahrheitskrise. Hamburg [Niemcy], Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, 2017.
2. M. Fanizadeh, M. Pinter: Football against Racism in Europe. W: Ballbesitz ist Diebstahl. Fußballfans Zwischenkultur und Kommerz. Göttingen, Verlag Die Werkststatt, 2004.
3. Mieszczanin-faszystą. Z Rafałem Pankowskim o mieszczańskim faszyzmie. W: Faszyzm, który nadchodzi. Rozmowy Przemysława Witkowskiego. Warszawa, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2023.
4. B. Fatyga: Bestandsaufnahme. W: Polen. Land Undjunge Leute. Potsdam, Deutsch-Polnisches Jugendwerk / Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży [Niemcy/Polska], 1998.
5. L. Fekete: Pedlars of hate: the violent impact of the European far Right. London, Institute of Race Relations, 2012.
6. M. Filip: Polityka tożsamości we wspólnotach neopogańskich. Przykład Zakonu Zadrugi „Północny Wilk”. W: W. Dohnal, A. Posern-Zieliński (red.). Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy. Warszawa. Komitet Nauk Etnologicznych PAN - Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011.
7. M. Fleming: National Minorities in Post-Communist Poland. London, Veritas Fundation Publication Centre, 2003.
8. P. Forecki: Elity symboliczne w Polsce wobec „kłamstwa oswiecimskiego”. W: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania. Red. P. Czapliński, E. Domańska. Poznań, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2009.
Suma artykułów w kategorii: 8