1. Rafał Pankowski [biogram]. W: rubryka Idee. W: Tekstualia bis. Słownik młodej polskiej kultury. Red. P. Marecki, Kraków, Korporacja Ha!Art, 2007.  
2. V. Ramalingam: Old Threat, New Approach: Tackling the Far Right across Europe, Londyn, Institute for Strategic Dialogue [Wielka Brytania], 2014.
3. V. Ramalingam: On the Front Line. A guide to countering far-right extremism. Londyn [Wielka Brytania], Institute for Strategic Dialogue, 2014.
4. Raport na temat Polski do Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji. Warszawa, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2014.  
5. Ready! Steady! Go! Report. European Youth Preparation for the UN World Conference Against Racism in The European Youth Centre of Europe in Strasbourg [F] May 28 – June 4, 2000. UNITED for Intercultural Action, 2000.
6. Ch. Dornbuch, J. Raabe [Hg.]: Rechtsrock Bestandsaufnahme und Gegensrategien. Hamburg/Münster, Untrast, 2002.
7. R. Rosół: Chorągiewki z tałesu. Piłka nożna, antysemityzm i Zagłada. Kraków, Wydawnictwo Pasaże, 2022.
8. P. A. Rudling: The Return of the Ukrainian Far Right: The Case of VO Svoboda. W: R. Wodak, J. E. Richardson: Analyzing Fascist Discourse: European Fascism in Talk and Text. Londyn [Wielka Brytania], Routledge, 2013.
9. Sz. Rudnicki: Right-wing Radicalism in Contemporary Poland. W:Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies an Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century. Ed. by J. Borejsza. New York, Berghahn Books, 2006.
Suma artykułów w kategorii: 9