Nasze inicjatywy

Nigdy Więcej 21
W 1994 roku stworzyliśmy magazyn „NIGDY WIĘCEJ” – najważniejsze czasopismo antyrasistowskie w Europie Środkowo-Wschodniej. Na łamach „NIGDY WIĘCEJ” gościli m.in. Marek Edelman, Władysław Bartoszewski, Jerzy Kluger, a także Aleksander Kwaśniewski i Jerzy Owsiak. Wśród naszych autorów był słynny pisarz i dziennikarz Stieg Larsson. W kolejnych numerach magazynu wspierali nas m.in. Maria Janion, Henryk Grynberg, Ewa Łętowska, Agnieszka Holland, Norman Davies, Anne Applebaum, Michał Głowiński, Jan Tomasz Gross, Miriam Akavia, Marian Turski, Stanisław Obirek, Adam Michnik, Robert Biedroń i wielu innych. „NIGDY WIĘCEJ” wsparł też swoją twórczością znany artysta plastyk Wilhelm Sasnal.

 

Brunatna Księga
„Brunatna Księga” to prowadzony od wielu lat monitoring przestępstw popełnionych przez neofaszystów i skrajną prawicę oraz incydentów na tle rasistowskim, ksenofobicznym i aktów dyskryminacji. Jest ona publikowana w kolejnych numerach magazynu „NIGDY WIĘCEJ”, na stronie internetowej oraz w formie książkowej. „Brunatna Księga” stanowi najbardziej obszerne i wiarygodne opracowanie na temat przemocy ksenofobicznej w Polsce, z którego korzystają media i organizacje międzynarodowe. 

 

Centrum informacyjne - współpraca z mediami jest ważną częścią działalności Stowarzyszenia. Dzięki niej docieramy do opinii publicznej w celu propagowania postaw antyrasistowskich. Dzięki pomocy „NIGDY WIĘCEJ” powstało wiele tysięcy artykułów prasowych, audycji telewizyjnych i radiowych, filmów dokumentalnych oraz prac naukowych poświęconych zjawisku rasizmu i neofaszyzmu.
 

 

Wykopmy Rasizm ze Stadionów
„Wykopmy Rasizm ze Stadionów” - kampania skierowana do kibiców, a także zawodników, trenerów, działaczy i dziennikarzy sportowych. Propagujemy antyrasistowską postawę wśród kibiców i usuwamy ze stadionów symbolikę faszystowską. Przeprowadziliśmy Program Odpowiedzialności Społecznej UEFA Euro 2012 „RESPECT Diversity” – cykl działań antyrasistowskich w ramach przygotowań i w trakcie Mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie. 

 

Muzyka Przeciwko Rasizmowi
„Muzyka Przeciwko Rasizmowi” - pod hasłem kampanii odbywają się koncerty i festiwale, zaś muzycy zamieszczają jej logo na swoich płytach. Wydaliśmy serię płyt pod hasłem „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” z udziałem wielu znanych artystów z Polski i z zagranicy. Współpracowali z nami m.in. Krzysztof „Grabaż” Grabowski, Krzysztof Skiba, Ryszard „Tymon” Tymański, Maciej Szajkowski, Muniek Staszczyk, Lech Janerka, Maciej Zembaty, Czesław Mozil, Renata Przemyk i wielu innych. 

 

R@cism-Delete
Program „R@cism-Delete” - to nasze działania przeciwko rasizmowi rozpowszechnionemu w internecie. Przeprowadziliśmy udaną akcję na rzecz ratyfikacji przez Polskę Konwencji w sprawie zwalczania przestępstw kryminalnych w cyberprzestrzeni wraz z Protokołem dodatkowym o zwalczaniu rasizmu.

 

Działania prowadzone w instytucjach penitencjarnych - Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” prowadzi działania na rzecz promowania różnorodności i budowania szacunku dla odmienności – także we współpracy z pracownikami zakładów karnych i osobami pozbawionymi wolności.

 

Deradykalizacja – wsparcie
Deradykalizacja – wsparcie: Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jako pierwsza organizacja w Polsce już od połowy lat dziewięćdziesiątych wielokrotnie udzielała niematerialnego wsparcia osobom wychodzącym z pułapki ideologii skrajnie prawicowych. Byli działacze środowisk neofaszystowskich zwracali się do nas z prośbą o pomoc i radę, próbując funkcjonować poza dotychczasową grupą, która dawała im poczucie siły i określoną, zideologizowaną tożsamość. W kontakcie z przedstawicielami „NIGDY WIĘCEJ” mogli znaleźć oparcie, etyczne drogowskazy na ścieżce deradykalizacji i przewartościować swoje dawne, pełne nienawiści poglądy.

 

Deradykalizacja – wsparcie
Edukacja o prawach człowieka:
1) Propozycja szkoleń i warsztatów - Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” prowadzi działania w dziedzinie pamięci o historii, budowania kultury pokoju i edukacji o prawach człowieka.‎ Regularnie prowadzi krajowe i międzynarodowe szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, działaczy społecznych, osób należących do grup mniejszościowych, pracowników biznesowych, urzędników, uczniów i studentów.
2) Zaproszenie do współpracy - Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” zaprasza do współpracy wolontariackiej osoby zainteresowane edukacją o prawach człowieka. Szukamy osób z pasją, które byłyby gotowe kształtować postawy otwartości i dialogu, a także zaciekawić młodzież szeroko rozumianą innością: kulturową, językową czy narodowościową.