81. R. Pankowski: Met any Jews lately? „Index on Censorship”, nr 2, 2000.
82. R. Pankowski: Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem. „Słowo Żydowskie”, 17-30.11.2007.
83. R. Pankowski: Mobilisierung gegen Mindreheiten. „Antifaschistisches Info Blatt” [Niemcy], nr 88, 04.2010.  
84. R. Pankowski: Moda na faszyzm. „Gazeta Wyborcza”, 11 – 12.07.1998.  
85. R. Pankowski: Moldowa: Żeleznaja Gwardija wozwraszczajetsa. „Niezawisimaja Gazeta” [Mołdawia], 16.07.2004.  
86. P. Панковски: Молдова: Железная Гвардия Возвращается. „Нeэabecимaя Moлдoba” [Mołdawia], 16.07.2004.
87. R. Pankowski: Monster bites. „Searchlight” [Wielka Brytania], 03.2000.  
88. R. Pankowski: Naddniestrze: zażegnana rewolucja. „Gazeta Wyborcza”, 01.02.2006 [wydanie internetowe].
89. R. Pankowski: Największy na świecie. „Machina”, 09.1999.  
90. R. Pankowski: Narodowość i terytorium. Na marginesie sporu Ukraińców i Białorusinów. „Нaд Бүтом и Нарвою”, nr 102 [23/24], 1 – 04.1996.  
91. R. Pankowski: Nationalism, extremism och våld i Polen. „Expo” [Szwecja], nr 3, 2010.  
92. R. Pankowski: Nationalismul radical, antisemitismul şi extrema de dreaptă în Polona comentariu. „The Collage” [Mołdawia], nr 9 , zima 2002.
93. R. Pankowski: Neo-Fascism Is Looking For Legacy. „Right-Wings and Europe/ Пpabдa Ebpoпa” [Ukraina], nr 16, 2000.  
94. R. Pankowski: Neo-Fascism in Europe. „Fascism Watch” [Stany Zjednoczone], 6.11.1997.    
95. R. Pankowski: Neofaszyzm w Europie Zachodniej. Zarys ideologii [fragment książki Rafała Pankowskiego]. „Gazeta Punkowa”, wiosna 2000.  
96. R. Pankowski: „Neofaszyzm w Europie Zachodniej. Zarys ideologii” [Warszawa, Instytut Studiów Politycznych PAN, 1998] [recenzja książki Rafała Pankowskiego]. „Түм Балалайка”, [Rosja], nr 11, 01 – 03.1999.  
97. R. Pankowski: New Right makes headway. „Hope not Hate” [Wielka Brytania], 07-08.2014.
98. R. Pankowski: Nienawiść i obojętność. „Midrasz”, 01.1999.  
99. R. Pankowski: Niezależni w natarciu. „Życie”, 6.03.1998.  
100. R. Pankowski: „Nigdy Więcej” potępia każdy totalitaryzm. Odpowiedź Piotrowi Skwiecińskiemu. Wyborcza.pl, 22.02.2012.
Suma artykułów w kategorii: 391