10 TYSIĘCY PODPISÓW PRZECIWKO ANTYSEMICKIM PISMOM W „RUCHU”

28.01.2010

Z okazji 65. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” złożyło w siedzibie firmy „Ruch” S.A. petycję protestacyjną podpisaną przez 9648 osób z apelem o zaprzestanie dystrybucji wydawnictw o charakterze antysemickim i rasistowskim.

„Ruch” S.A., jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, prowadzi sprzedaż między innymi pism: „Tylko Polska”, „Tajne Historie Świata”, „Tajemnice Świata. Dziwny jest ten świat”, „Co z tą Polską”, „Kulisy Spiskowych Wydarzeń”. W gazetach tych dostępnych w styczniu w kioskach „Ruchu” można przeczytać:

„Żyd jako człowiek interesu, jest wszędzie, nawet w piekle zrobi karierę wyzyskiwacza!” (‘Tajne Historie Świata’)

‘Znowu Żydzi, wyznawcy „kultu zagłady i zemsty” w tradycji „oko za oko, ząb za ząb”, perfidnie posłużyli się wyrażeniem , w walce o wyższość Żydów nad innymi ludźmi. Tak więc „antysemityzm” jest używany, nawet w ramach działalności departamentu stanu USA, jako broń w walce szowinistów żydowskich o wyższość Żydów nad nie-Żydami.’ (‘Tajne Historie Świata’)

„Żydzi są bardzo samolubni. Nie obchodzi ich ilu Estończyków, Łotyszy, Polaków, Jugosłowian czy Greków zostało zamordowanych lub wysiedlonych, liczą się tylko Żydzi, których należy szczególnie traktować.” (‘Tylko Polska’)

„Od powstania państwa Izrael życie wyznawców teorii spiskowych jest dużo łatwiejsze.” (‘Tajemnice Świata. Dziwny jest ten świat’)

„Czesław Miłosz gardził polskością na zamówienie <profesorów amerykańskich> pochodzenia żydowskiego, którzy FABRYKUJĄ nową historię świata. A ona pasuje do obecnych opowiadań i hagody [sic!] żydowskiej.” (‘Kulisy Spiskowych Wydarzeń’)

„Polska jest rządzona przez AUTOCHTONÓW z obywatelstwem polskim, ale NIE polskiej narodowości. Wymanipulowani etniczni Polacy w Polsce głosują na Żydów z Polski!” (‘Kulisy Spiskowych Wydarzeń’)

„Istnieje dogmat, że nie ma spisku żydowskiego.” (‘Kulisy Spiskowych Wydarzeń’)

– Miesiąc temu cały świat obiegła informacja o kradzieży napisu z bramy byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Państwo polskie zareagowało w tej sprawie natychmiast. Jednocześnie państwowa firma „Ruch” od lat prowadzi dystrybucję pism propagujących antysemityzm utrzymany w tradycji propagandy hitlerowskiej. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” zebrało blisko 10 tysięcy podpisów osób domagających się zaprzestania tego procederu. Oczekujemy szybkiej reakcji ze strony odpowiednich instytucji państwowych – powiedział Marcin Kornak, prezes Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, autor „Brunatnej Księgi” dokumentującej incydenty rasistowskie i antysemickie.

– Na szeroką dostępność materiałów rasistowskich w publicznym obiegu zwracała już Polsce uwagę Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) przy Radzie Europy oraz Komitet na rzecz Eliminacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) przy ONZ – podkreśliła Anna Tatar, sekretarz redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest niezależną organizacją antyfaszystowską, która od 1996 roku monitoruje incydenty na tle rasistowskim oraz wydaje jedyny w kraju magazyn antyfaszystowski „NIGDY WIĘCEJ”.

Dodatkowe informacje:
601 360 835

Formularz petycji po podpisaniu proszę wysłać do: Prezes Zarządu Ruch S.A., Włodzimierz Biały, Wronia 23, 00-958 Warszawa lub Stow. „NIGDY WIĘCEJ”, P.O. Box 6, 03-700 Warszawa 4