MAŁGORZATA MATECKA LAUREATKĄ NAGRODY IM. SENDLEROWEJ

29.09.2014

Współpracowniczka Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, Małgorzata Matecka, została laureatką Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Nagroda przyznawana jest od 2006 roku nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy uczą i wychowują w duchu szacunku i otwartości na innych ludzi, inspirują do działań zgodnych z tymi zasadami i odgrywają aktywną rolę w społeczności lokalnej.

MAŁGORZATA MATECKA LAUREATKĄ NAGRODY IM. SENDLEROWEJ Podczas uroczystości w Pałacyku Przeździeckich w Warszawie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Irena Wóycicka, w imieniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego odczytała list gratulacyjny: „Od 25 lat żyjemy w wolnym państwie. Odzyskana wolność jest dla nas źródłem radości i dumy, ale także zobowiązaniem do działania. Każdego dnia docierają do nas informacje świadczące o tym, że otaczający nas świat nadal – a może nawet coraz bardziej – potrzebuje międzyludzkiego porozumienia, zgody pomiędzy kulturami, narodami, religiami. Cieszę się, że jest tylu pedagogów, którzy w pracy z młodzieżą podejmują te ważne zagadnienia, kształtując w uczniach postawy dialogu i tolerancji”.

Małgorzata Matecka we współpracy ze Stowarzyszeniem „NIGDY WIĘCEJ” organizuje cykliczny Wojewódzki Przegląd Zespołów Młodzieżowych „Równi i Różni”, podczas którego młodzi muzycy, reprezentujący różne style i gatunki, wykonują utwory związane z tematyką równości i tolerancji. Nasza współpracowniczka zorganizowała również trzy edycje konkursu literackiego „Młodzież pamięta”, w ramach którego uczniowie nadsyłają opowiadania inspirowane problematyką dyskryminacji rasowej we współczesnym świecie.

„W młodości obracałam się w środowiskach zbuntowanych; tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka – to były dla nas rzeczy niesłychanie ważne. Kiedy zaczęłam pracować w szkole, szukałam dzieciaków, które są w jakiś sposób wykluczone” – powiedziała tegoroczna laureatka Nagrody im. Sendlerowej. Matecka regularnie prowadzi też szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół i policjantów poświęcone językowi wrogości, problemom rasizmu i antysemityzmu na stadionach oraz edukacji na rzecz wielokulturowości.

Nagroda im. Sendlerowej przyznawana jest przez Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wyróżnienie jest hołdem składanym patronce nagrody, bohaterce „Żegoty”, która podczas II wojny światowej wraz z innymi przedstawicielami podziemia przeprowadziła akcję ratowania około 2500 żydowskich dzieci. Sendlerowa była także działaczką społeczną i charytatywną.

Dodatkowe informacje:

Małgorzata Matecka z NIGDY WIĘCEJ – laureatka Nagrody im. Ireny Sendlerowej, 29.09.2014.

Małgorzata Matecka o Przeglądzie Zespołów Młodzieżowych – Różni i Równi, Łódź, 10.11.2012.

www.facebook.com/respect.diversity