PRZYSTANEK WOODSTOCK 2014: MIŁOŚĆ, PRZYJAŹŃ, MUZYKA I ANTYRASIZM

2.08.2014

PRZYSTANEK WOODSTOCK 2014: MIŁOŚĆ, PRZYJAŹŃ, MUZYKA I ANTYRASIZMPodczas tegorocznego festiwalu Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą uroczyście wystartowała akcja promocyjna nowej edycji konkursu „Polska dla Wszystkich” organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy ze Stowarzyszeniem „NIGDY WIĘCEJ”. Celem konkursu jest promowanie dialogu międzykulturowego i szacunku dla różnorodności. Zgłaszając swój pomysł na stronie www.polskadlawszystkich.pl, można wyrazić sprzeciw wobec wszelkich form ksenofobii.

Wolontariusze Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” w trakcie trzydniowego festiwalu propagowali idee antyrasizmu i wielokulturowości oraz zachęcali do udziału w konkursie. Zachęcali też do poparcia petycji na rzecz ratyfikacji Konwencji Rady Europy z Protokołem o zwalczaniu rasizmu w cyberprzestrzeni (http://petycja.nigdywiecej.org/).

- „Antyrasistowskie działania na tegorocznym Przystanku Woodstock mają na celu upamiętnienie naszego wieloletniego przyjaciela, założyciela Stowarzyszenia NIGDY WIĘCEJ Marcina Kornaka” - powiedział Jacek Purski, koordynator działań Stowarzyszenia podczas festiwalu.

Muniek Staszczyk z T. Love aktywnie wsparł działania Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, mówiąc m.in.: „Nigdy w życiu nie rozumiałem rasizmu na stadionach ani w żadnym innym miejscu. Nasza muzyka jest dla wszystkich”. Muzycy grup takich jak Lao Che oraz Kapela ze Wsi Warszawa byli również specjalnymi gośćmi stoiska informacyjnego „NIGDY WIĘCEJ”, gdzie rozmawiali z fanami o problemach rasizmu i dyskryminacji oraz o swoim udziale w kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” w swoim punkcie informacyjnym gościło też w tym roku zaprzyjaźnione organizacje przeciwdziałające mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. Były to kampania Rady Europy „Bez Nienawiści” koordynowana przez Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” oraz akcja „HejtStop” prowadzona przez Stowarzyszenie Projekt:Polska. Na antyrasistowskim stoisku obecni byli także przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów: Romowie ze Stowarzyszenia Romów w Polsce i Kenijczycy z Fundacji Africa Connect. Swoje materiały informacyjne na stoisku „NIGDY WIĘCEJ” dystrybuowała niemiecka organizacja antyrasistowska Opferperspektive. Prowadzone były wspólne warsztaty międzykulturowe i dyskusje na temat walki z dyskryminacją i uprzedzeniami.

Jednym z gości stowarzyszenia był w tym roku Zbigniew Pawlak – wykładowca Collegium Civitas, podróżnik, autor książek. Poprowadził on debaty na temat wielokulturowości oraz opowiadał o swoich wyprawach do Afganistanu, o kulturach narodów Kaukazu, dzielił się historiami z podróży z Jedwabnego Szlaku. Woodstockowa publiczność z dużym zainteresowaniem przysłuchiwała się tym opowieściom.

Pod hasłem „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” odbył się turniej piłkarski mający rangę Antyrasistowskich Mistrzostw Polski, w którym wzięli udział sympatycy futbolu zgromadzeni na festiwalu.

Więcej informacji:
www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/respect.diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ