WYSTAWY, KONKURSY I BLOG W INSTYTUCJACH PENITENCJARNYCH

12.10.2020

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ we współpracy z pracownikami zakładów karnych i osobami pozbawionymi wolności prowadzi działania na rzecz promowania różnorodności i budowania szacunku dla odmienności. Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Edukacji w Więzieniach (13 października) zachęca kolejne instytucje penitencjarne i organizacje społeczne do włączenia się w akcje przeciwko uprzedzeniom.

13 października 1989 roku Rada Europy przyjęła rekomendacje dotyczące potrzeb i obowiązków w zakresie prowadzenia edukacji w warunkach więziennych. W dokumencie tym stwierdzono, że wszystkim więźniom należy zapewnić możliwość uczestnictwa w działaniach edukacyjnych i że powinny one służyć rozwojowi osobistemu, sprzyjać skutecznej reintegracji ze społeczeństwem i ograniczać zjawisko recydywy. Rada Europy rekomendowała też, by więźniowie byli zachęcani do udziału w zróżnicowanych zajęciach. Międzynarodowy Dzień Edukacji w Więzieniach jest obchodzony w rocznicę podpisania tego dokumentu.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ podejmuje działania o charakterze edukacyjnym, wykraczające poza sformalizowane kształcenie. Między innymi w 2019 roku objęło honorowym patronatem I Ogólnopolski Konkurs dla Osób Pozbawionych Wolności ‘Od Środka’ zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska ‘Pro Civium’. Temat konkursu brzmiał: ‘Co powiedziałbyś dziś człowiekowi, którego kiedyś skrzywdziłeś?’. Nadesłane prace oceniali także przedstawiciele Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, którzy znaleźli się w składzie jury.

Ponadto ‘NIGDY WIĘCEJ’ we współpracy z ‘Pro Civium’ przygotowało broszurę dla osób skazanych. Zawiera ona informacje na temat programu pomocy w przygotowaniu osób pozbawionych wolności do życia po opuszczeniu zakładu lub aresztu. Motywem przewodnim broszury były słowa: ‘Każdy człowiek zasługuje na prawo do drugiej szansy. Czym większe zło, które uczynił, tym dłuższa droga do wybaczenia’.

Również w 2019 roku słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Czarnem we współpracy ze Stowarzyszeniem ‘NIGDY WIĘCEJ’ przygotowali wystawy plakatów i grafik o tematyce antyrasistowskiej. Pomysłodawcą był osadzony p. Michał, który napisał: - ‘Nie zgadzamy się na mieszanie pojęć nacjonalizmu i patriotyzmu w jakiejkolwiek formie! Jest to pierwszy tego typu projekt w zakładzie karnym i spotkał się z żywą odezwą’.  Jedna z wystaw dotyczyła przełamywania uprzedzeń w sporcie, a inna została zaprezentowana z okazji rocznicy Nocy Kryształowej (pogromu antyżydowskiego w hitlerowskich Niemczech).

Współpracę ze Stowarzyszeniem ‘NIGDY WIĘCEJ’ nawiązał autor bloga ‘37dni’, osadzony Łukasz Głowacki. To jeden z niewielu blogów w Europie tworzony z miejsca, w którym nie ma dostępu do internetu. Głównym celem bloga jest przybliżenie jego odbiorcom więziennej rzeczywistości z perspektywy osoby osadzonej. Wpisy autorów krążą wokół tematów filozofii, emocji i relacji międzyludzkich. Publikacje przybliżają także działalność Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’.

Przedstawiciele ‘NIGDY WIĘCEJ’ przeprowadzili też serię antyrasistowskich szkoleń dla pracowników zakładów penitencjarnych oraz wolontariuszy pracujących z więźniami w ramach specjalnych warsztatów zorganizowanych w 2016 r. w Polsce, Grecji i na Węgrzech. Szkolenia te stanowiły część innowacyjnego projektu edukacyjnego E.U.R.O.P.E. (European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Education), realizowanego pod auspicjami Komisji Europejskiej.

We współpracy z instytucjami penitencjarnymi i organizacjami społecznymi Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ gotowe jest bezinteresownie pomóc w przygotowaniu antyrasistowskiej wystawy plakatów, ulotek i naklejek (wysyłając takie materiały do wyeksponowania np. w gablocie), przekazać do biblioteki więziennej archiwalne numery magazynu ‘NIGDY WIĘCEJ’, objąć patronatem konkurencje sportowe (także e-sportowe), które byłyby rozegrane pod hasłem ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’, jak również przeprowadzić wirtualną prezentację na tematy rasizmu i różnorodności dla personelu i więźniów. Kontakt mailowy to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją ekspercką, która monitoruje zdarzenia na tle ksenofobicznym. Prowadzi również kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.‎

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ