Robert Biedroń w Sejmie o „Brunatnej Księdze” i przestępstwach z nienawiści, 22.11.2012.