Rafał Pankowski o swojej książce „Rasizm a kultura popularna”, 8.02.2007.