Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o działaniach edukacyjnych przeciwko rasizmowi, 19.09.2007 (niem.).