Wiktor Marszałek o rasizmie w Białymstoku, 27.05.2009.