Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o rasizmie w Białymstoku, 27.05.2009.