Wiktor Marszałek o neofaszystach w Gorzowie Wlkp., 5.06.2009.