Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o neofaszystach w Gorzowie Wlkp., 5.06.2009.