Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” o polskich neonazistach m. in. na stadionach, 28.01.2010.