Wellman, Lubaszenko, Pazura, Meller o petycji Stow. „NIGDY WIĘCEJ” przeciw pismom antysemickim, 30.01.2010.